Skip to main content

axa small                                                       

alheembouw small

Trainingsdiscipline

Per training vragen we aan de spelers zich bij aanvang aan te melden bij hun respectievelijke trainer en bij hun leeftijsdgroep te blijven. Bij afsluiten van de training helpen de spelers het trainingsmateriaal op te ruimen samen met de trainer.

De trainers bewaken naar best vermogen en over een middellange periode steeds een goed evenwicht tussen:

  • conditietraining;
  • techniek-bevordering en -onderhoud;
  • spelsituaties;
  • acute noden op basis van gepasseerde wedstrijden.

 

Over een gans seizoen zijn er per leeftijdsgroep impliciete doelen gesteld waaraan spelers kunnen getoetst en geëvalueerd worden. Niet omwille van een rapport of zo maar wel om te kunnen voorzien dat elke speler dezelfde kansen heeft bij de overgang naar een volgend seizoen, meestal in een hogere leeftijdsklasse.

Trainingen zijn in geen geval geen speel- of kinderopvangmomenten. Er wordt wel degelijk volledige sportieve inzet gevraagd van elke speler alsook een gedrag conform het huishoudelijk reglement. Plezier komt dan vanzelf.

De trainingen, strikt per leeftijdsgroep, zijn per ploeg op maat van de leeftijd van de spelers.
De trainingsgroepen moeten ten allen tijde gerespecteerd worden. Vele ouders bevinden zich in de situatie dat meerdere kinderen op verschillende, soms aansluitende, momenten training hebben. Logische reflex is dat wachtende kinderen meetrainen met een lopende training, anders dan hun team en veelal van ander niveau. Dit is uiteraard niet de bedoeling en niet haalbaar met respect voor de trainers en de goede werking en organisatie van de trainingsmomenten. Wachtende kinderen kunnen wel onderling oefenen op een ongebruikt deel van het veld. Dit, behoudens uitzonderingen vanuit het bestuur.