Skip to main content

axa small                                                       

alheembouw small

Privacyverklaring Hockey Club Patria Aalst V.Z.W.

1. Algemeen

1.1 H.C.P.Aalst V.Z.W. is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
1.2 Door de Website van H.C.P.Aalst V.Z.W. te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
1.3 Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid en dit te melden aan H.C.P.Aalst V.Z.W..

2. Definities

2.1 In deze privacyverklaring hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website, waaronder Leden.
Lid: degene die zich via de Website inschrijft als Lid. Een lid heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord.
Privacyverklaring: deze privacyverklaring van H.C.P.Aalst V.Z.W..
H.C.P.Aalst V.Z.W.: de verantwoordelijke voor de website http://www.hockeyaalst.be is de vereniging Hockey Club Patria Aalst V.Z.W., gevestigd te Aalst.
Website: de website van H.C.P.Aalst V.Z.W., http://www.hockeyaalst.be.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1 H.C.P.Aalst V.Z.W. verzamelt persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website persoonsgegevens verstrekken aan H.C.P.Aalst V.Z.W. in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:
3.1.1 Bij een bezoek aan de Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
3.1.2 Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt H.C.P.Aalst V.Z.W. de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
3.1.3 Om zich in te schrijven als Lid via de Website en hierbij door H.C.P.Aalst V.Z.W. ondersteund te worden, dient een Lid:
(a) verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken;
(b) verplicht diens rekeningnummer, te verstrekken (in geval van terugstortingen).
3.2 De verstrekte persoonsgegevens worden door H.C.P.Aalst V.Z.W. uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.
3.3 H.C.P.Aalst V.Z.W. kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van H.C.P.Aalst V.Z.W. die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4. Foto's, recht op afbeelding

4.1 Tijdens de matchen, trainingen alsook op events van H.C.P.Aalst V.Z.W. worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop u of uw kinderen kunnen afgebeeld zijn. Deze foto's kunnen op de website van H.C.P.Aalst V.Z.W. en op de Facebookpagina van H.C.P.Aalst V.Z.W. verschijnen. Indien u hiertegen bezwaar hebt gelieve ons dat te laten weten met een e-mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarna wij de betrokken foto zullen verwijderen. Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop u of uw kind niet centraal als duidelijk herkenbaar van de actie staan afgebeeld of wanneer er duidelijk werd geposeerd voor de foto. Portretten van u of uw kinderen worden eveneens genomen voor ploegidentificatie op de website. Door het laten nemen van uw portret gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de reproductie ervan op de website. Indien u de reproductie ervan op de website toch niet wenst, laat u ons dat graag weten op voornoemd e-mail adres.

5. Doorgifte aan derden

5.1 Alleen de personen, die door H.C.P.Aalst V.Z.W. zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot de persoonsgegevens van Gebruikers.

6. Cookies (algemeen)

6.1 H.C.P.Aalst V.Z.W. maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
6.2 Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7. Google Analytics

7.1 H.C.P.Aalst V.Z.W. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Website gebruiken.
7.2 Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website gebruiken, om rapporten over de Website-activiteit op te stellen voor H.C.P.Aalst V.Z.W. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. H.C.P.Aalst V.Z.W. is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

8. Sociale netwerken

8.1 Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC ("sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. H.C.P.Aalst V.Z.W. heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
8.2 De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. H.C.P.Aalst V.Z.W. is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

9. Links naar en cookies op websites van derden

9.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. H.C.P.Aalst V.Z.W. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

10. Inzage en correctie

10.1 De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek doen aan H.C.P.Aalst V.Z.W. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een Lid kan zijn of haar gegevens tevens bekijken in het persoonlijke account en die gegevens bijwerken.
10.2 Gebruikers kunnen zich afmelden van de digitale nieuwsbrief van H.C.P.Aalst V.Z.W. via de Website.

11. Bewaartermijn

11.1 H.C.P.Aalst V.Z.W. bewaart Bezoekgegevens en persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij H.C.P.Aalst V.Z.W. op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

12. Beveiliging

12.1 H.C.P.Aalst V.Z.W. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een uniek lidnummer en wachtwoord. Ondanks dat H.C.P.Aalst V.Z.W. alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

13. Wijzigingen

13.1 H.C.P.Aalst V.Z.W. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de Website houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van H.C.P.Aalst V.Z.W..

14. Contact

Ingeval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kan contact worden opgenomen met H.C.P.Aalst V.Z.W. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post. Onze adresgegevens vindt u hieronder.

H.C.P.Aalst V.Z.W.
Bredestraat 305

9300 Aalst

© H.C.P.Aalst V.Z.W. 2023

Datum publicatie 1 oktober 2016