Skip to main content

axa small

alheembouw small

Bestuur

Raad van Bestuur:

  • Bart Van den Steen - Voorzitter
  • Karel De Meersman - Secretaris
  • Tom Spaenhoven - Coördinator Sportieve Cel
  • Karel Thysebaerdt - Sponsoring & Coördinator Project Osbroek
  • Christophe Bossut - Sponsoring & Coördinator Project Osbroek
  • Vacature Penningmeester: ad interim Karel De Meersman

U vindt hun individuele contactgegevens op de contactpagina. Gelieve steeds zo gericht mogelijk een bestuurslid te contacteren; eerder dan de persoon richt u zich beter tot de juiste functie, de verantwoordelijke.

De Raad van Bestuur komt minstens maandelijks samen, vergadert rond bepaalde aandachts- en werkpunten naargelang het moment in het seizoen en neemt initiatieven en beslissingen in het belang van de vereniging en al haar leden. De Raad van Bestuur voelt zich gesterkt door de club-omringende inzet en het engagement van vele vrijwilligers, trainers, coaches, umpires en spelers.
De goede werking van alle geledingen van de club staat vanzelfsprekend centraal als continu doel.